Python Break ve Continue FonksiyonlarıPython Break ve Continue Fonksiyonları

Bazen bir kaşılaştırma doğru olduğunda döngüden çıkmak gerekebilir. Bu durumda break ( ara verme ) ifadesini kullanmamız gerekiyor. Döngü break ifadesine rastlandığı anda durdurulur. Daha önceki satırlar işletilirken sonraki satırlar işletilmeden döngüden çıkılır. Aşşağıda sonsuza kadar dönen bir döngüde döngü değişkeni 5 olunca durduruluyor :

Örneğin inceliyelim :

ÇIKTI :

Yukarıdaki kodları incelediğimiz zaman şöyle açıklayabiliriz.

 • i değerimiz sıfırdan başlamak üzere değişken ataması yapiliyor.
 • While True ataması yapılarak, sonsuz koşul ataması yapiliyor. Yani while herzaman çalişicaktir.
 • While sonsuz olduğu için i=i+1 ifadesi ile her döndüğünde i değişkenine +1 değer gelicektir.
 • İf koşuluna dikkat etmemiz gereken noktalar var. if(i==6) olması aslında i değerin 5 olduğunda durması anlamına gelir. Yani i değeri 6 olduğunda yapı duracak fakat ekrana yazma imkanı break ifadesi izin vermeyecektir.

python break ve Continue fonksiyonlari

 

Döngüler içerisinde istemediğimiz (veya istediğimiz) bir durumda, döngünün çalıştırılması devam etmesini sağlamak istediğimizde ise contunie (devam etmek) ifadesini kullanırız. Döngü cuntinue ifadesine gelene kadar olan satırları işletir. sonrakı satırları işletmez. Aşşağıdaki program kullanıcıdan karakökünü almak üzere bir sayı girmesini ister,negatif sayı girildiğinde bunun karakökünü almayip döngü başa döner. Döngü kullanıcı “q” harfini girene kadar devam eder.

Örneğimizi inceliyelim.

Yukarıdakı yapıyı gördüğümüzde 3 farklı çıkış elde edilir. • “q” tuşuna basılırsa program kapatılır.
 • Negatif değer girilirse program başa sarar.
 • Tam sayı değer girilirse, karakökünü alır.

İlk durum çıktısı : “q” tuşuna basılırsa program kapatılır.

İkinci durum çıktısı : Negatif değer girilirse program başa sarar.

Üçüncü durum : Tam sayı değer girilirse, karakökünü alır.

Kod yapılarını ve çıktları incelediğimizde programın çalışmasını şu şekilde açıklayabiliriz : 

 • ilk satırdakı kod ile yani, print komutu ile program nasıl cıkalacak bilgisini verdik.
 • While(True) yapısı ile sonsuz döngü oluşturduk.
 • if(i==’q’) yapısı ile , kullanıcıdan q değeri alındığında döngüden “break” ile çıktık ve while durdu.
 • Eğer kullanıcıdan sıfırdan düşük değer girilmesine önlem olarak :if(int(i)<0) yapısı ile, continue diyerek programı tekrar çalıştırdık.
 • Tabi eğer “q” tuşuna basmaz, tam sayı değer girersede karakökünü alarak kullanıcıya yansıttık. Burada float kullanmamızın sebebi küsaratı görmek içindir.

Break ve Continue Özet

 


Emoji olarak yorumla :)
eh işte! eh işte!
0
eh işte!
Harika Harika
0
Harika
Hahaha! Hahaha!
0
Hahaha!
Vay be! Vay be!
0
Vay be!
Şekilsin Şekilsin
0
Şekilsin
Muhteşem Muhteşem
0
Muhteşem
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim

Python Break ve Continue Fonksiyonları

Giriş Yap

Hoşgeldin, sefa getirdin :)

Şifre Sıfırla

Şifreni bidaha unutma lütfen :)

Geri git :
Giriş Yap