Python Değişken İsimlerinde Dikkat Edilcek Unsurlar


Python Değişken İsimlerinde Dikkat Edilcek Unsurlar

Programcılar kullanacakları değişken isimlerinde özgürdürler. Değişken isimleri A-Z, a-z ve alt çizgi ile başlayabilirler. Ancak rakam ile başlayamazlar. Değişken ismi içerisinde büyük kücük harf kombinasyonu ve rakamlar kullanabilirken, değişken ismini rakam ile başlatamazsınız. Alt çizgi kullanabilirken, değişken ismini rakam ile başlatamazsınız. Alt çizgi kullanabilirken diğer işaretlerin kullanaılması yasaklanmıştır.(Aritmatik ifadeler +,* gibi)

Konuyu anlamak adına bir kaç hatali değişken kullanımı yapalım.

ik tane hatali değişken kullanımı yaptık ve bu durumun çıktısını inceliyelim.

SyntaxError: invalid syntax verdiğini görüyoruz türkçeye verdiğimiz zaman , Sözdizimi hatasından bahsediyor bu şekilde kodlama yapamadığımızı söylüyor.

Değişkenler Büyük ve küçük harf uyumuna sahiptir.

Değişken isimleri büyük küçük harf duyarlılığına sahiptir. Örneğin adres ve ADRES arasında fark vardır ikisi farklı değişken olarak tanımlanır. Konuyu anlamak adına örneğimize geçelim.

ÇIKTI şöyle olucaktır :

1. istanbul
2. MALATYA

Programcılar değişken isimlerini ilerde hatırlamak için kendilerine anlamlı gelen kelimeleri seçerek değişkenleri oluştururlar. Tek kelimeden oluşacak isimlerde yukarıdaki kurallar dahilinde hatırlanabilceksek kelimeler seçilir. Eğer değişken isimleri birden fazla kelimeden oluşacaksa ozaman iki yöntemimiz olacak. Örneğin fizik problemini çözümünde yer çekimi ivmesine ihtiyacımız varsa değişken ismini kelimelerin arasına alt cizgi koyabiliriz.

Python Değişken Kullanımında Dikkat Edilecek Kelimeler.

Aşşağıdaki listelerdeki isimler python’da özel karakter niteliğini taşımaktadır o yüzden bu isimlerde değişken oluşturamayız.

Yukarıda verilen özel ifadeler, değişken adı olarak kullanamazsınız. Eğer kullanırsanız hata ile karşılarsınız.

Python Değişken İsimlerinde Dikkat Edilcek Unsurlar

Giriş Yap

Hoşgeldin, sefa getirdin :)

Şifre Sıfırla

Şifreni bidaha unutma lütfen :)

Geri git :
Giriş Yap