liste elemanları ve print fonksiyonu

Question

list seçeneğini yazdırırken 2 elemanı yanyana nasıl yazdırabilirz, print() fonksiyonuyla yazdırırken  otmatikmen alt satıra geçiyor.. Örneğin

print(liste[1]+liste[12])

çıktı>>>

elma

armut

in progress 0
Bilişim Veli Şahin 2 weeks 2 Answers 41 views Çırak 0

About Veli ŞahinÇırak

Answers ( 2 )

  1. print(liste[1],liste[12])

  2. liste = [‘elma’, ‘armut’]
    print(liste[0] + liste[1])

    programının çıktısı

    elmaarmut

    şeklinde. Yani elemanlar altalta değil zaten yanyaya basılıyor. Soruyu daha iyi tanımlayayabilir misin?

Leave an answer

Captcha Click on image to update the captcha .