Kivy

Soru

C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\Scripts\python.exe C:/Users/fatih/PycharmProjects/Uygulama/fatih.py
[INFO ] [Logger ] Record log in C:\Users\fatih\.kivy\logs\kivy_18-05-06_40.txt
[INFO ] [Kivy ] v1.10.0
[INFO ] [Python ] v3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 17:26:49) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]
[INFO ] [Factory ] 194 symbols loaded
[INFO ] [Image ] Providers: img_tex, img_dds, img_pil, img_gif (img_sdl2, img_ffpyplayer ignored)
[INFO ] [Text ] Provider: pil([‘text_sdl2’] ignored)
[CRITICAL] [Window ] Unable to find any valuable Window provider.
sdl2 – ImportError: DLL load failed: Belirtilen modül bulunamadı.
File “C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\lib\site-packages\kivy\core\__init__.py”, line 59, in core_select_lib
fromlist=[modulename], level=0)
File “C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\lib\site-packages\kivy\core\window\window_sdl2.py”, line 26, in <module>
from kivy.core.window._window_sdl2 import _WindowSDL2Storage

[CRITICAL] [App ] Unable to get a Window, abort.
Exception ignored in: ‘kivy.properties.dpi2px’
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\lib\site-packages\kivy\utils.py”, line 496, in __get__
retval = self.func(inst)
File “C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\lib\site-packages\kivy\metrics.py”, line 174, in dpi
EventLoop.ensure_window()
File “C:\Users\fatih\PycharmProjects\Uygulama\venv\lib\site-packages\kivy\base.py”, line 127, in ensure_window
sys.exit(1)
SystemExit: 1
[CRITICAL] [App ] Unable to get a Window, abort.

Hatası alıyorum çözüm arıyorum lütfen yardımcı olun


Devam Ediyor 0
Fatih Coskun 12 ay 1 Cevap 395 görüntüleme Çırak 0

Hakkında Fatih CoskunÇırak

Cevap ( 1 )

  1. “sdl2 – ImportError: DLL load failed: Belirtilen modül bulunamadı.”

    Diye bir hata var bu kütüphaneyi yüklemeden kullanamaya çalışmış olabilirsiniz. Bu kütüphaneyi yüklerseniz sorun çözülebilir.

    Ya da eksik bağımlılıklar olabilir, ve ya güncel olmaya bilir.

Cevap bırak

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla