Python Tau Sayısı

Soru

Bir sayı, pozitif tam bölenlerinin adedine de tam bölünüyorsa bu sayıya “Tau Sayısı” denir. Örnek: 24’ün pozitif tam bölenleri:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 => 8 adet tam böleni mevcut.
24 sayısı 8’e tam bölündüğü için 24 sayısı bir Tau Sayısıdır.
Klavyeden girilen sayının Tau Sayısı olup olmadığını tespit eden yazılımı python dilinde programlayınız.


0
recep4147 10 ay 0 Cevaplar 292 görüntüleme Çırak 0

Hakkında recep4147Çırak

Cevap bırak

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla